Hur content marketing kan vara S.M.A.R.T

Det finns vissa saker du bör tänka på när du jobbar med content marketing. Att bara göra saker på ”lite känsla” brukar sällan bli bra. Men genom att planera och sätta upp (realistiska) mål och skapa delmål och deadlines så skapas förutsättningar för framgångsrikt resultat och content marketing.

Den finns en lista som enkelt sätter sig på minnet då den heter SMART. Listan tar upp punkter som är bra att spalta upp när du planerar att sätta igång med din content marketing och projekt.

klocka

 

  • Specific (specifik) — Planera och sätt ut specifika planer med tydliga datum för genomförande och deadlines. Säg inte att ”du vill ha fler besökare på sajten” utan här måste även besvara på frågan hur.
  • Measurable (mätbart) — Se till att alltid mäta allt du gör. Skyll inte på socialt engagemang eller att det löser sig. Mät, mät och mät allt.
  • Attainable (uppnåelig) — Försök att alltid sträva framåt och ha mål och visioner. Försök att alltid ha uppnåeliga mål. Inga mål om att ”ta öve världen och bli störst på en vecka).
  • Realistic (realistisk) — Va alltid ärlig mot dig själv. Vet du om att något kommer bli tufft. Vet du om att försäljningen kommer bli riktigt tuff så ta självklart med det i planeringen. Ärlighet kan rädda dig från misstag.
  • Timebound (tidsbundet) — Dina projekt ska ha tydliga delmål och deadlines. Sträva mot mål och lär dig att uppskatta och fira dig själv eller ditt team när ni klarar mål och deadlines.