People inspire

Kommunikation mot konsument

Tidningar och hemsidor är fulla av annonser men informationssamhället gör att vi bara kan ta in en viss mängd information. Läsarna tenderar då att sortera bort reklamen och fokusera på artiklarna. Men tänk om de kan få det bästa av två världar?

  • Advertorials
  • Partnerzoner
  • Kundtidningar – webb, tidning i app-form, bloggar

Advertorials
Advertorials är annonser i artikelformat. Informationen i artiklarna är sann och upplysande samtidigt som den är intresseväckande och i ett läsvänligt format. Det gör inte bara att läsarna väljer att se åt din annons, de kommer även att komma ihåg vad de läst.

Vi skapar advertorials både för webb och tryckt media.

Partnerzoner
Ensam är inte alltid starkast. Att samarbeta med andra företag kan skapa nya kontakter och öppna upp för intressanta affärsmöjligheter. Vi hjälper företag att mötas genom kommunikation.

Det kan handla om en stor återförsäljare på nätet som dedikerar utrymme för artiklar om ditt företag på sin hemsida för att skapa läsarintresse hos sin kundgrupp, eller ett flertal företag inom liknande branscher som går ihop och skapar en produktblogg med redaktionella artiklar som väcker intresse för produkterna och tjänsterna. Endast fantasin sätter gränser.

Digitala kundtidningar
Informera dina kunder och besökare om företagets produkter och tjänster, men gör det på ett sätt som väcker intresse och får dem att minnas företaget. Med hjälp av redaktionell kommunikation möter du konsumenten på en givande nivå.

  • Bygg en stark relation mellan företag och konsument
  • Skapa goodwill
  • Öppna upp för möjligheten till samarbeten med andra företag
  • Paketera dina erbjudanden i ett attraktivt format

 

Ska vi skicka dig ett konkret förslag på vad vi kan göra för dig och ditt företag?